PROGRAM:PŘEDNÁŠKY - WORKSHOPY
Zde najdete podrobný časový rozpis programu festivalu.