PROGRAM:PŘEDNÁŠKY - WORKSHOPY
Měsíc před konáním festivalu najdete zde podrobný časový rozpis programu.